Proxectos subvencionados

Proxecto: "Parkinson Sen Barreiras 2022"

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2022.

 

Proxecto cofinancionado pola Deputación de Pontevedra.

Proxecto: "Organización e dinamización na Asociación Párkinson Vigo 2021"

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2021.

 

Proxecto cosubvencionado pola Deputación de Pontevedra.

Proxecto: "Parkinson Canta 2021"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2021

Proxecto cofinanciado polo Concello de Vigo

Proxecto: "Parkinson Canta 2020"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2020

Proxecto cofinanciado polo Concello de Vigo

Proxecto: "Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson"

Programa subvencionado con cargo á asignacion tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Procedemento BS623D do 2019

Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Proxecto: "Freando o Párkinson"

Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro.

  • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
  • Provincia: Pontevedra
  • Ano: 2019.
  • Importe total da subvención concedida: 30.885,0€
  • Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
  • 2 persoa/s traballadora/s desempregada/s para a realización do proxecto “FREANDO O PARKINSON”

Procedemento TR325A

Proxecto: "Parkinson Global 2020". Movemento, voz e integración social

Subvencións para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude.

Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.