Proxectos​

Proxecto: "Parkinson Canta 2021"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2021

Proxecto cofinanciado polo Concello de Vigo

Proxecto: "Parkinson Canta 2020"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2020

Proxecto cofinanciado polo Concello de Vigo

Proxecto: Asistencia integral para afectados pola enfermidade de parkinson

Programa subvencionado con cargo á asignacion tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Procedemento BS623D do 2019

Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Proxecto: "Freando o Parkinson"

Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro.

  • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
  • Provincia: Pontevedra
  • Importa total da subvención concedida: 30.885,0€
  • Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
  • 2 persoa/s traballadora/s desempregada/s para a realización do proxecto “FREANDO O PARKINSON”

Procedemento TR325A

Proxecto: "Parkinson Global 2020" Movemento, voz e integración social

Subvencions para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servicios sociais, sociosanitarios e da xuventude.

 

Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.